Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze
tel. 605-418-152
email: klub@wkszegrze.com.pl 

High Performance

 

Nowe uprawnienia sternika motorowodnego

Przedstawiamy nowe uprawnienia sternika motorowodnego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sportu w sprawie uprawiania turystyki wodnej z 2013 roku.

Patent motorowodny

Osoba posiadająca stopień sternika motorowodnego uprawniona jest do:
- prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych

- prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.