Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze
tel. 605-418-152
email: klub@wkszegrze.com.pl 

High Performance

 

Kurs na stopień sternika motorowodnego - SM 06

Zapraszamy na pierwszy tegoroczny kurs na stopień sternika motorowodnego.

Początek kursu:

3 lipca, godzina 9:00

Egzamin:

17 lipca

Miejsce:

Port jachtowy WKS ZEGRZE, ul. Groszkowskiego 8 , 05-131 Zegrze

Wymagania:

a ) ukończenie 12 rok życia,

b ) przedstawienie zaświadczenia lekarskiego

c ) w przypadku osoby niepełnoletniej zgoda rodziców lub opiekuna

Szczegółowe informacje :

tel. 605-418-152

email: klub@wkszegrze.com.pl